Translate (Çeviri)

Blog Arşivi

Bu Blogda Ara

18 Nisan 2021 Pazar

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

Hayatı:

Johann Sebastian Bach (21 Mart 1685 - 28 Temmuz 1750) dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcudur. Bach köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirmiştir. Bach’ın besteleri Brandenburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, Si minor Missa, 2 Çile, ve 200 tanesi günümüze kadar ulaşmış 300’den fazla kantatayı kapsamaktadır. Bach’ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, entelektüel derinliği sayesinde büyük saygı duyulmuştur. Bach 19. yy.’da müziğinin tekrar çalınmaya başlaması ve ilginin tekrar canlanmasına kadar kendi döneminde büyük bir besteci olarak bilinmemiş ancak kendisine bir orgcu olarak büyük saygı duyulmuştur. Bugün en büyük bestecilerden biri olarak kabul edilir.

Hemen hemen bütün bireyleri müzisyen olarak yetişmiş ve yüzyıllarca sürmüş uzun bir sülâlenin en yüksek doruğunu oluşturan Johann Sebastian Bach’ı yalnızca soyadı ile “Bach” olarak anabiliriz. Çünkü bu kocaman ailenin öteki üyeleriyle karşılaştırılamayacak kadar büyük bir sanatçı olmuştur. Bach ailesi, 16. ve 17. yüzyıllar boyunca ailenin doğan her ferdini müzisyen olarak yetiştirdi ve eğitti. Dededen toruna her birey birbirine müzikle bağlanmıştır yakıştırması çok doğrudur.

Bach ailesinin bilinen en eski bireyi Veit Bach 1555'te doğup 1619’da ölmüştür. Fırıncı ve değirmenci idi. Gotha yakınlarındaki Wechmar köyündendir. Bir aralık Macaristan’a gitmiş fakat oradaki Katolikler arasında kendi Protestanlığından dolayı tedirgin olarak yine köyü Wechmar’a dönmüştür. “Cytringen” denen küçük bir lavta çalardı.

Veit Bach’ın oğlu Hans Bach, aşağı – yukarı 1580’de doğup 1626’da vebaya tutularak ölmüştür. Halıcı ustasıydı. Aynı zamanda köy çalgıcılığı yapardı. Şen, neşeli bir adamdı. Oğullarından biri olan Christoph Bach (1613-1661) Erfurt ile Arnstadt’da müzisyendi. Hans’ın ikiz oğullarından Johann Ambrosius (1645-1695) Erfurt ile Eisenach’da kemancıydı. Johan Sebastian Bach ise Johan Ambrosius’un oğludur. Bach ailesi o kadar çok müzisyen yetiştirmiştir ki “Bach” demek sanki müzisyen demek olmuştu. Bach ailesi aralarında sık sık toplanır ve müzik toplantıları yaparlardı. Bu toplantılara Bach ailesinden 120 kadar birey geldiği olurdu.

Leipzig’e döndükten sonra Sebastian Bach’ın gittikçe artan hastalıkları kendisini de yakınlarını da endişelendirmeye başlamıştı. Özüne karşı pek sert davranan Bach ilk sıralarda bu rahatsızlıkları iki kat etkinlikle alt etmeye uğraştı. Fakat bu sefer ilaçlar yetersiz kalıyordu. Hele gözlerinden çok rahatsızdı. Eskiden beri miyop olan gözleri fazla çalışmaktan ve notaları kopyalamaktan yorulmuş, yavaş yavaş görmez olmaya başlamıştı. 1749’da gözlerine yapılan ameliyat başarısızlıkla sonuçlanarak tamamen kör olmasına yol açtı.

Bach’ın körlüğü cesaretini, sabrını ve dinsel inancını hiç sarsmadı. O yine çalışmalarını sürdürüyordu. Gözlerinden dolayı karanlık bir odada kalmaya mahkûm olmasına karşın damadı ve çömezi Altnikol’a son koral’ini söyleyip yazdırıyordu. Bu koral “En büyük sıkıntılara düştüğümüzde” (Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 641) sözleri ile başlıyordu. Bach ölümünün yaklaştığını hissedince o koralin başına “Tanrım işte katına çıktım” tümcesini yazdırmıştır.

Gerçi ölümünden yaklaşık on gün önce gözleri yeniden görmeye başladıysa da bu iyileşme pek geçici kaldı. Sonunda yüksek ateşle bir inme geldi ve yapılan sağaltım yarar sağlamayarak 28 Temmuz 1750 akşamı saat dokuza çeyrek kala, Sebastian Bach 66 yaşında hayatını kaybetti.

Eserleri:

Önce J.S. Bach eserlerinin sınıflandırılması hakkında bilgi vermek yerinde olur.

J.S.Bach'ın eserleri BWV numaralarıyla indekslenmektedir; kısaltma Bach Werke Verzeichnis (Bach Eserleri Kataloğu) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Katalog, Wolfgang Schmieder tarafından derlenerek 1950 yılında basılmış; kronolojikten ziyade tematik olarak düzenlenmiştir. Örneğin BWV 525'ten BWV 748'e kadar olan eserleri org için yazılmıştır.

Kantatlar;

BWV 1 - 224

Kantatlar dinsel ve dünyasal olmak üzere ikiye ayrılır. Dinsel kantatlar (ya da kilise kantatları) çoğu zaman kilise yılının kutsal günleri ile Pazar günleri için yıllık takımlar olarak tasarlanmış ama tasarlanan beş takım ya gerçekleşmemiş ya da kayboldukları için günümüze kadar ulaşamamıştır. Günümüze kadar ulaşabilenlerin kilise yılına dağılımı şöyledir:

 • Noel öncesi 1. pazar (Dominica 1 Adventus Christi / 1. Advent) BWV 36, 61, 92
 • Noel öncesi 3. pazar (Dominica 3 Adventus Christi / 3. Advent) BWV 141
 • Noel öncesi 4. pazar (Dominica 4 Adventus Christi / 4. Advent) BWV 132
 • 1. Noel günü (Feria 1 nativitatis Christi / 1. Winhnachtsfesttaf) BWV 63, 91, 110, 142, 191, 197a
 • 2. Noel günü (Feria 2 nativitatis Christi / 2. Winhnachtsfesttaf) BWV40, 57, 121
 • 3. Noel günü (Feria 3 nativitatis Christi / 3. Winhnachtsfesttaf) BWV64, 133, 151
 • Noel ertesi Pazar (Dominica post nativitatis Christi / Sonntag nach Winhnachten) BWV 28, 122, 152
 • Yeniyıl günü/İsa yalvacın sünneti (Festo circumcisionis Christi/Fest der Beschneidung Christi / Neujahrstag)BWV 14, 41, 143, 171, 190, ek 8
 • Yeniyıl ertesi pazar (Dominica post festum circumcisionis Christi / Sonntag nach der Beschneidung Christi) BWV 58, 153
 • Görünme kutsal günü (Festo epiphanias/Epiphanis) BWV 65, 123
 • Görünme ertesi 1. pazar (Dominica 1 post epiphanias/1.Sonntag nach Epiphanias) BWV 32, 124, 154, 217
 • Görünme ertesi 2. pazar BWV 3, 13, 155
 • Görünme ertesi 3. pazar BWV 72, 73, 111, 156
 • Görünme ertesi 4. pazar BWV 14, 81
 • 70. Gün (Septaugesimae) BWV 84, 92, 144
 • 60. Gün (Sexagesimae) BWV 18, 126, 181
 • Paskalya öncesi 7. pazar (Estomihi) BWV 22, 23, 127, 159
 • Paskalya öncesi 4. pazar (Oculi) BWV 80a
 • Hurma pazarı (dominica palmarum aut festo Mariae annunciations/Palm – Sonntag/Fest Mariae Verkündigung) BWV 182
 • 1. Paskalya günü (feria paschatos/Osterfest) BWV 4, 15, 31, 160, 249
 • 2. Paskalya günü (2. feria paschatos/2. Osterfesttag) BWV 6, 66
 • 3. Paskalya günü (3. feria paschatos/3. Osterfesttag) BWV 134, 145, 158
 • Akpazar/Küçük paskalya (Quasimodogeniti/Weisser Sontag) BWV 42, 67
 • Paskalya ertesi 2. Pazar (Misericordia Domini) BWV 85, 104, 112
 • Paskalya ertesi 3. Pazar (Jubilate) BWV 12, 103, 146
 • Paskalya ertesi 4. Pazar (Cantate) BWV 108, 166
 • Paskalya ertesi 5. Pazar (Rogate) BWV 86, 87
 • İsa’nın göğe çıkışı günü (festo ascensionis Christi/Himmelfahrt Christi) BWV 11, 37, 43, 128
 • Paskalya ertesi 6. Pazar (Exaudi) BWV 44, 183
 • Pentakot 1. Günü (festo pentecostes/Pfingstfest/1. Pfingsfesttag) BWV 34, 59, 74, 172, 218
 • Pentakot 1. Günü (feria pentecostes/Pfingstfest/2. Pfingsfesttag) BWV 68, 173, 174
 • Pentakot 3. Günü BWV 175, 184
 • Üçlübirlik günü ertesi 2. Pazar BWV 2, 76
 • Üçlübirlik günü ertesi 3. Pazar BWV 21, 135
 • Üçlübirlik günü ertesi 4. Pazar BWV24, 177, 185
 • Üçlübirlik günü ertesi 5. Pazar BWV 88, 93
 • Üçlübirlik günü ertesi 6. Pazar BWV 9, 170
 • Üçlübirlik günü ertesi 7. Pazar BWV 107, 186, 187, ek1
 • Üçlübirlik günü ertesi 8. Pazar BWV 45, 136, 178
 • Üçlübirlik günü ertesi 9. Pazar BWV 94, 105, 168
 • Üçlübirlik günü ertesi 10. Pazar BWV 46, 101, 102
 • Üçlübirlik günü ertesi 11. Pazar BWV 113, 179, 199
 • Üçlübirlik günü ertesi 12. Pazar BWV 35, 69, 137
 • Üçlübirlik günü ertesi 13. Pazar BWV 33, 77, 164
 • Üçlübirlik günü ertesi 14. Pazar BWV 17, 25, 78
 • Üçlübirlik günü ertesi 15. Pazar BWV 51, 99, 100, 128
 • Üçlübirlik günü ertesi 16. Pazar BWV 8, 27, 95, 106, 161
 • Üçlübirlik günü ertesi 17. Pazar BWV 47, 114, 148
 • Üçlübirlik günü ertesi 18. Pazar BWV 96, 169
 • Üçlübirlik günü ertesi 19. Pazar BWV 5, 48, 56, ek2
 • Üçlübirlik günü ertesi 20. Pazar BWV 49, 162, 180
 • Üçlübirlik günü ertesi 21. Pazar BWV 38, 98, 100, 109, 188
 • Üçlübirlik günü ertesi 22. Pazar BWV 55, 89, 115
 • Üçlübirlik günü ertesi 23. Pazar BWV 52, 139, 163
 • Üçlübirlik günü ertesi 24. Pazar BWV 26, 60
 • Üçlübirlik günü ertesi 25. Pazar BWV 90, 116
 • Üçlübirlik günü ertesi 26. Pazar BWV 70
 • Üçlübirlik günü ertesi 27. Pazar BWV 140
 • Meryem’in arınması (festo purificationis Mariae/Fest Mariä Reinigung) BWV 82, 83, 125, 157, 158, 161
 • Meryem’e haber günü (festo annunciationis Mariae/Fest Mariä Verkündigung) BWV 1, 182
 • Meryem ziyareti (feto visitationis Mariae/Fest Mariä Heimsuchung) BWV 10, 147
 • Johannes günü (festo St. Joannis Baptistae/Fest Johannis des Täufers/Johannisfest) BWV 7, 30, 167, 220
 • Mihael günü (festo Michaelis/Michaelisfest) BWV 19, 50, 130, 149, 219
 • Reform bayramı (31 Ekim, festo reformationis/Reformationsfest) BWV 79, 80
 • Hangi güne özgü olduğu belirtilmemiş dinsel kantatlar: BWV 21, 51, 54, 97, 117, 131, 150, 189, 192, 200, 221,22, 223, 224
 • Seçim kantatları: BWV 71, 119, 69, ek4, 120, 69a, ek3, 29, 137, 193
 • Evlilik kantatları: BWV 34a, 120a, 195, 196, 197
 • Org kutsaması: BWV 194
 • Cenaze müzikleri: BWV 53, 106, 118, 157, 198, ek16, 17
 • Dünyasal kantatlar: BWV 30a, 46a, b, c, 134a, 173a, 193a, 201, 205, 205a, 206, 207, 207a, 208, 208a, 209, 210, 210a, 211, 216, 216a, 249a, b, ek5-15, 18 – 19.

Motetler;

 • BWV 225 Singet dem Herrn ein neues Lied (Efendimize yeni bir şarkı söyleyin)
 • BWV 226 Der Geist hilft unsrer Schwachheit (Ruh, güçsüzlüğümüzde destek olur)
 • BWV 227 Jesu meine freude (İsa, sevincim)
 • BWV 228 Fürchte dich nicht, ich bin bei dir (Korkma, yanındayım)
 • BWV 229 Komm, Jesu, komm! (Gel İsa, gel!)
 • BWV 230 Lobet den Herrn, alle Heiden (Efendimizi övün, tüm dinsizler)
 • BWV 231 Sei Lob und Preis mit Ehren (Saygıyla övgü sana)

Missalar;

 • BWV 232 si minör missa, Leipzig 1733
 • BWV 233 Fa Majör missa, Leipzig 1737?
 • BWV 234 La Majör missa, Leipzig 1737/38?
 • BWV 235 si minör missa, Leipzig 1737?
 • BWV 236 Sol Majör missa, Leipzig 1737/38?
 • BWV 237-242 Missa bölümleri (Do Majör, Re Majör, re minör, Sol Majör, 5 Re Majör Sanctus, 1 sol minör Christe elesion)
 • BWV 243 Re Majör Magnificat (ilk versiyonu Mi-bemol Majör)

Oratoryolar ve passionlar;

 • BWV 244 St. Matthew Passion (Matthäuspassion) Matta azabı
 • BWV 245 St. John Passion (Johannespassion) Yahya azabı
 • BWV 246 St. Luke Passion (Lukaspassion) Luka azabı
 • BWV 247 St. Mark Passion (Markuspassion) Mark azabı BWV 248 Cristmas Oratorium (Weihnachts-Oratorium) Noel Oratoryosu
 • BWV 249 Easter Oratorium (Oster-Oratorium) Paskalya Oratoryosu

Dört sesli koraller;

 • BWV 439-507 Dinsel şarkı ve aryalar (Schemelli’nin şarkı albümünden şifreli ve şifresiz bas ile)
 • BWV 508-518 Şarkılar ve aryalar (Anna Magdalena Bach’ın 2. albümünden, 1725)
 • BWV 519-523 Beş dinsel şarkı
 • BWV 524 Qoudlibet (eksiktir)

Org eserleri;

BWV 525-530 Trio sonatlar

Forkel’in bildirdiğine göre Sebastian Bach “iki klavye ve bir pedal için 6 sonat”ı en büyük oğlu William Friedmann (d.1710) için yazmıştır. Başlığını yanlış yorumlayanlar bu eserleri Bach’ın evinde kullandığı bilinen pedalli klavsen için yazdığını ileri sürmüşlerse de org eserleri olduğu kesindir. BWV 528 eser sayılı sonatın ilk bölümü 1723’te yazılmış bir kantatın giriş bölümünden uyarlanmış olduğuna göre hepsi sonatların hepsi, Bach’In Leipzig’deki ilk yıllarında yazılmış ve üstün yetenekli oğlu tarafından çok geçmeden eğitim materyalleri olarak kullanılmış olabilir. İtalyan stilinde konçerto formunun hızlı-yavaş-hızlı akışlı üç bölümlü (sadece BWV 528’de ilk kısa ve yavaş bir giriş vardır) yapısını gösteren sonatların hızlı bölümleri genellikle A-B-A formundadır. A kısımları biçimsel benzerlik gösterirken, B kısımları daha hareketli ve geliştirimsel niteliklidir. Bach’ın konçertolarında görülen birlikte girişli ve rondo formuna yakın biçimsel kuruluş bu hızlı bölümlerde de gözlemlenebilir. Bölümler ana tonalitelerde etkileyici bir ana düşünce ile başlayıp biter. Gerekli geçişleri gerçekleştiren zıt nitelikli yan kesimlerin arasına ana konunun yakın tonlara aktarılmış biçimleri serpiştirilir. Ağır akışlı orta bölümler daha yalın bir yapı gösterir. Her iki üst parti ezgisel çizgiyi örerken bas partisi destekleme işlevini görür. A-B-A biçimi bu bölümlerde de sık görülür.

Bu altı sonatta Bach, iki ezgi çalgısı ile sürekli bas için trio sonat alanındaki deneylerini sürdürür. Trio sonatların en az üç çalıcı (eğer sürekli bas bir bas çalgısı ile pekiştirilecekse dört çalıcı) tarafından seslendirilmeleri gerekirken, Bach Köthen’de yazdığı sanılan Keman, Klavsen sonatlarında, solo çalgılarından birinin partisini klavsenin sağ eline, sürekli bası ise sol eline yazmıştır. Bu sayede üç çalıcı gerekirken sadece iki çalıcının seslendirebilmesine olanak sağlamış, org sonatlarında ise iki ezgi partisini olgun elle çalınan klavye partilerine, bası da ayakla çalınan pedal partisine yazarak tek bir kişinin seslendirebileceği trio sonatlar yazmıştır. Bach’ın diğer org eserlerinden alıştığımız dolgun tınlayış yerine bu sonatlarda baştan sona hemen hemen yalnızca üç partili yazı buluruz.

 • Trio Sonat no.1 BWV 525 Mi-bemol Majör
 • I. Tempo belirtilmemiş (Allegro) - II. Adagio - III. Allegro.
 • Trio Sonat no.2 BWV 526 do minör
 • I. Vivace - II. Largo - III. Allegro.
 • Trio Sonat no.3 BWV 527 re minör
 • I. Andante - II. Adagio e dolce - III. Vivace.
 • Trio Sonat no.4 BWV 528 mi minör
 • I. Adagio-Vivace - II. Andante - III. Un poco allegro
 • Trio Sonat no.5 BWV 529 Do Majör
 • I. Allegro - II. Largo - III. Allegro
 • Trio Sonat no.6 BWV 530 Sol Majör
 • I. Vivace - I. Lento - III. Allegro
 • BWV 531-582 Prelüd ve Fügler

Bach’ın org için yazdığı prelüd ve füglerden 30 tanesi birer çift oluşturur (Prelüd ön çalınış anlamında ve ardından genellikle bir füg takip eder) diğerleri tek prelüd ya da füg bölümü olanlardır. Prelüdlerin birkaçı Toccata ya da Fantazi gibi müziksel olarak yakın başlıklar taşır.

 • BWV 531 Do Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 532 Re Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 533 mi minör Prelüd ve Füg
 • BWV 534 fa minör Prelüd ve Füg
 • BWV 535 sol minör Prelüd ve Füg
 • BWV 536 La Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 537 do minör Prelüd ve Füg
 • BWV 538 re minör Toccata ve Füg
 • BWV 539 re minör Prelüd ve Füg
 • BWV 540 Fa Majör Toccata ve Füg
 • BWV 541 Sol Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 542 sol minör Fantezi ve Füg
 • BWV 543 la minör Prelüd ve Füg
 • BWV 544 si minör Prelüd ve Füg
 • BWV 545 Do Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 546 do minör Prelüd ve Füg
 • BWV 547 Do Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 548 mi minör Prelüd ve Füg
 • BWV 549 do minör Prelüd ve Füg
 • BWV 550 Sol Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 551 la minör Prelüd ve Füg
 • BWV 552 Mi-bemol Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 553-560 Sekiz küçük Prelüd ve Füg
 • BWV 553 Do Majör
 • BWV 557 Sol Majör
 • BWV 554 re minör
 • BWV 558 sol minör
 • BWV 555 mi minör
 • BWV 559 la minör
 • BWV 556 Fa Majör
 • BWV 560 Si-bemol Majör
 • BWV 561 La Majör Fantezi ve Füg (Bach’ın olduğu kuşkuludur, bir öğrencisine ait olduğu da düşünülmektedir)
 • BWV 562 Do Majör Fantezi ve Füg (Bach’ın olduğu kuşkuludur, bitmemiş bir eser olmasına rağmen sık seslendirilir)
 • BWV 563 Fantasia con Imıtatione (Benzetmeli fantezi) si minör
 • BWV 564 Do Majör Toccata, Adagio ve Füg
 • BWV 565 re minör Toccata ve Füg
 • BWV 566 Mi Majör Toccata
 • BWV 567 Do Majör Prelüd
 • BWV 568 Sol Majör Prelüd
 • BWV 569 la minör Prelüd
 • BWV 570 Do Majör Fantazi
 • BWV 571 Sol Majör Fantazi
 • BWV 572 Sol Majör Fantazi
 • BWV 573 Do Majör Fantazi
 • BWV 574-579 Küçük org fügleri
 • BWV 574 do minör Füg
 • BWV 577 Sol Majör Füg “Alla Gigue”
 • BWV 575 re minör Füg
 • BWV 578 sol minör Füg
 • BWV 576 Sol Majör Füg
 • BWV 579 si minör Füg
 • BWV 580 Re Majör Füg
 • BWV 581 Sol Majör Füg
 • BWV 582 do minör Paskalya ve Füg
 • BWV 583 re minör trio
 • BWV 584 sol minör trio
 • BWV 585 do minör trio
 • BWV 586 Sol Majör trio
 • BWV 587 Fa Majör Arya
 • BWV 588 re minör Kanzon
 • BWV 589 Re Majör Alla breve
 • BWV 590 Fa Majör Pastoral
 • BWV 591 Küçük Uyumlu Labirent
 • BWV 592-597 Org için 6 Konçerto

Bestelenişleri Weimar’da belki J.Gottfried Walther’in benzer çalışmalarının etkisiyle. Üçü Vivaldi’nin iki genç yaşta ölen Weimar dükü Johann Ernst’in, biri de kimliği belirlenememiş bir bestecinin keman konçertosundan uyarlanmıştır.

 • BWV 592 Org Konçertosu no.1 Sol Majör
 • BWV 593 Org Konçertosu no.2 la minör
 • BWV 594 Org Konçertosu no.3 Do Majör
 • BWV 595 Org Konçertosu no.4 Do Majör
 • BWV 596 Org Konçertosu no.5 re minör
 • BWV 597 Org Konçertosu no.6 Mi-bemol Majör
 • BWV 598 Org için pedal alıştırması. (Pedal-Exercitium)
 • BWV 599-644 Org kitabı (Orgelbüchlein)
 • BWV 645-650 Çeşitli Türden Altı Koral
 • BWV 651-668 Çeşitli Türden Onsekiz Koral
 • BWV 669-689 Koral işlemeleri
 • BWV 690-713 Kirnberger Dermesi’nden Koral İşlemeleri
 • BWV 714-740 Koral İşlemeleri
 • BWV 741-765 Koral Prelüdleri
 • BWV 766-768 Çeşitlemeler (Partite Diverse)
 • BWV 769 Kanonsal çeşitlemeler
 • BWV 770 Çeşitlemeler (Partite Diverse)
 • BWV 771 Çeşitlemeler

Klavsen eserleri;

BWV 772-801 İki ve Üç Sesli Envansiyonlar Klavsen için 20 tane eğitici parçadan oluşur. İlk biçimleri Bach’ın 9 yaşındaki oğlu Wilhelm Friedmann için 22 Ocak 1720 günü yazmaya başladığı nota kitabında Praeambulum ve Fantasia başlıklarıyla, son biçimleri de Bach’ın kendi eliyle yazdığı bir kitap biçimindedir. Bu kitabın kapağında, amacının klavsen çalmayı sevenlere ve özellikle öğrenmek isteyenlere, bu konuda kılavuzluk olduğunu belirtir. 2 partili olanlar açık seçik çalabilme, 3 partili olanlar ise doğru ve iyi biçimde üstesinden gelebilme, buluşlar üretme ve geliştirme, çalıcılıkta ezgisel bir biçime ulaşabilme ve üretmekten güçlü bir ön haz alma gibi amaçları vardır.

BWV 772-786 İki Sesli Envansiyonlar

BWV 787-801 Üç Sesli Envansiyonlar

 • No.1 Do Majör
 • No.1 Do Majör
 • No.2 do minör
 • No.2 do minör
 • No.3 Re Majör
 • No.3 Re Majör
 • No.4 re minör
 • No.4 re minör
 • No.6 Mi-bemol Majör
 • No.6 Mi-bemol Majör
 • No.7 mi minör
 • No.7 mi minör
 • No.8 Fa Majör
 • No.8 Fa Majör
 • No.9 fa minör
 • No.9 fa minör
 • No.10 Sol Majör
 • No.10 Sol Majör
 • No.11 sol minör
 • No.11 sol minör
 • No.12 La Majör
 • No.11 sol minör
 • No.13 la minör
 • No.13 la minör
 • No.14 Si-bemol Majör
 • No.14 Si-bemol Majör
 • No.15 si minör
 • No.15 si minör

İngiliz suitleri;

Prelüdleri olmakla Fransız suitlerinden ayrılan bu altı suit için neden “İngiliz” nitelemesinin eklendiği bilinmemektedir. Kimi yazar bir İngiliz için bestelenmiş olabileceklerini, kimiyse Londra’da etkinlik gösteren Dieupart ve Händel’in suitlerine benzerlik gösterdikleri için bu adı almış olabileceklerini ileri sürer.

Fransız suitleri;

Prelüdlerinin olmayışı ile İngiliz suitlerinden ayrılan bu altı suite “Fransız Suitleri” başlığını Bach’In verdiği sanılmıyor. Bu başlığın yakıştırılmasında neden olarak olsa-olsa bölümlerinin özlü oluşu gösterilebilir. İlk beş suit Anna Magdalena Bach için Köthen’de 1722’de yazılmaya başlanan nota kitabında bulunduğuna göre bu sıralarda yazılmış olabilir.

BWV 806-811 İngiliz Suitleri

BWV 812-817 Fransız Suitleri

 • No.1 La Majör
 • No.1 re minör
 • No.2 la minör
 • No.2 do minör
 • No.3 sol minör
 • No.3 si minör
 • No.4 Fa Majör
 • No.4 Mi-bemol Majör
 • No.5 mi minör
 • No.5 Sol Majör
 • No.6 re minör
 • No.6 Mi Majör
 • BWV 818 la minör suit
 • BWV 818a la minör suit (yeniden düzenlenmiş)
 • BWV 819 Mi-bemol majör suit
 • BWV 820 Fa Majör uvertür (suit)
 • BWV 821 Si-bemol majör suit
 • BWV 822 sol minör suit
 • BWV 823 fa minör suit
 • BWV 824 La majör suit
 • BWV 825-830 Altı Partita
 • No.1 Si-bemol Majör
 • No.2 do minör
 • No.3 la minör
 • No.4 Re Majör
 • No.5 Sol Majör
 • No.6 mi minör
 • BWV 831 si minör Partita “Fransız uvertürü”
 • BWV 832 La Majör Partita
 • BWV 833 Fa Majör Prelüd ve Partita
 • BWV 834-845 Çeşitli suit bölümleri
 • BWV 834 do minör Allemande
 • BWV 840 Sol Majör Courante
 • BWV 835 la minör Allemande
 • BWV 841 Sol Majör Menuet
 • BWV 836 sol minör Allemande
 • BWV 842 sol minör Menuet
 • BWV 837 sol minör Allemande
 • BWV 843 Sol Majör Menuet
 • BWV 838 Allemande ve Courante
 • BWV 844 re minör Scherzo
 • BWV 839 sol minör Sarabande
 • BWV 845 fa minör Gigue
 • BWV 846-893 Eşit Düzenlenmiş Klavye (Das Wohltemperierte Klavier)
 • BWV 846 Do Majör 4 sesli
 • BWV 847 do minör 3 sesli
 • BWV 848 Do-diyez Majör 3 sesli
 • BWV 849 do-diyez minör 5 sesli
 • BWV 850 Re Majör 4 sesli
 • BWV 851 re minör 3 sesli
 • BWV 852 Mi-bemol Majör 3 sesli
 • BWV 870 Do Majör 3 sesli
 • BWV 871 do minör 4 sesli
 • BWV 872 Do-diyez Majör 3 sesli
 • BWV 873 do-diyez minör 3 sesli
 • BWV 874 Re Majör 4 sesli
 • BWV 875 re minör 3 sesli
 • BWV 876 Mi-bemol Majör 4 sesli
 • BWV 853 mi-bemol minör 3 sesli
 • BWV 854 Mi Majör 3 sesli
 • BWV 855 mi minör 2 sesli
 • BWV 856 Fa Majör 3 sesli
 • BWV 857 fa minör 4 sesli
 • BWV 858 Fa-diyez Majör 3 sesli
 • BWV 859 fa-diyez minör 4 sesli
 • BWV 860 Sol Majör 3 sesli
 • BWV 861 sol minör 4 sesli
 • BWV 862 La-bemol Majör 4 sesli
 • BWV 863 sol-diyez minör 4 sesli
 • BWV 864 La Majör 3 sesli
 • BWV 865 la minör 4 sesli
 • BWV 866 Si-bemol Majör 3 sesli
 • BWV 867 si-bemol minör 5 sesli
 • BWV 868 Si Majör 4 sesli
 • BWV 869 si minör 4 sesli
 • BWV 877 mi-bemol minör 4 sesli
 • BWV 878 Mi Majör 4 sesli
 • BWV 879 mi minör 3 sesli
 • BWV 880 Fa Majör 3 sesli
 • BWV 881 fa minör 3 sesli
 • BWV 882 Fa-diyez Majör 3 sesli
 • BWV 883 fa-diyez minör 3 sesli
 • BWV 884 Sol Majör 3 sesli
 • BWV 885 sol minör 4 sesli
 • BWV 886 La-bemol Majör 4 sesli
 • BWV 887 sol-diyez minör 3 sesli
 • BWV 888 La Majör 3 sesli
 • BWV 889 la minör 3 sesli
 • BWV 890 Si-bemol Majör 3 sesli
 • BWV 891 si-bemol minör 4 sesli
 • BWV 892 Si Majör 4 sesli
 • BWV 893 si minör 3 sesli
 • BWV 894 la minör Prelüd ve Füg
 • BWV 895 la minör Prelüd ve Füg
 • BWV 896 La Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 897 la minör Prelüd ve Füg
 • BWV 898 Si-bemol Majör Prelüd ve Füg
 • BWV 899 re minör Prelüd ve Küçük Füg
 • BWV 900 mi minör Prelüd ve Küçük Füg
 • BWV 901 Fa Majör Prelüd ve Küçük Füg
 • BWV 902 Sol Majör Prelüd ve Küçük Füg
 • BWV 903 re minör Kromatik Fantezi ve Füg
 • BWV 904 la minör Fantezi ve Füg
 • BWV 905 re minör Fantezi ve Füg
 • BWV 906 do minör Fantezi ve Füg
 • BWV 907 Si-bemol Majör Fantezi ve Füg
 • BWV 908 Re Majör Fantezi ve Füg
 • BWV 909 do minör Konçerto ve Füg (Bach’ın oldu kesin değildir)
 • BWV 910 fa-diyez minör Toccata ve Füg
 • BWV 911 do minör Toccata ve Füg
 • BWV 912 Re Majör Toccata ve Füg
 • BWV 913 re minör Toccata ve Füg
 • BWV 914 mi minör Toccata ve Füg
 • BWV 915 sol minör Toccata ve Füg
 • BWV 916 Sol Majör Toccata ve Füg
 • BWV 917 sol minör Fantezi
 • BWV 918 do minör Fantezi
 • BWV 919 sol minör Fantezi
 • BWV 920 do minör Prelüd
 • BWV 921 la minör Prelüd
 • BWV 922 si minör Prelüd
 • BWV 923-932 Dokuz Küçük Prelüd
 • BWV 933-938 Altı Küçük Prelüd
 • BWV 939-943 Beş Küçük Prelüd
 • BWV 944-962 Çeşitli Fügler ve Fügatolar
 • BWV 963 Re Majör Sonat
 • BWV 964 re minör Sonat
 • BWV 965 la minör Sonat
 • BWV 966 Do Majör Sonat
 • BWV 967 la minör Sonat
 • BWV 968 Sol Majör Adagio (BWV 1005, 3. Solo keman sonatından ilk bölümün uyarlamasıdır)
 • BWV 969 sol minör Andante (Bach’ın olduğu kuşkuludur)
 • BWV 970 re minör Presto (Bach’ın olduğu kuşkuludur)
 • BWV 971 İtalyan Konçerto, Fa Majör
 • I. Tempo belirtilmemiş - II. Andante - III. Presto

Büyük grup (tutti) ile küçük grup (concertino) arasında çekişmeli olarak çalınarak yapılan müzik ilkesine dayanan barok konçertoyu Bach iki klavyeli klavsene uyarlamıştır. Bunu alt klavyeyi tutti, üst klavyeyi de concertino olarak kullanmış ve bunu da partisyon üzerinde forte ve piano olarak belirtmiştir. Birinci bölüm üç konulu tipik bir konçertodur. İkinci bölüm ezgisel yapısı ile dikkati çeker, sürekli bir bas hareketi devam ederken bir keman konçertosunun ikinci bölümünü andıran bir yapıda işlenir. Üçüncü bölüm ise son derece canlı ve çekişmelidir. Adeta bir orkestra konçertosu gibidir.

BWV 972-987 Solo Klavsen için Konçertolar

BWV Goldberg Varyasyonları (30 Çeşitlemeli Aria)

Çariçe Büyük Katarina’nın Saksonya sarayı katındaki elçisi Kont Hermann Carl von Kaiserling’e uyuyabilmesi için her gece müzik çalmakla görevli olan, Johann Gottlieb Goldberg için bestelenmiştir. Bu yüzden başlığı da “Goldberg Varyasynları”dır. Bach’ın en önemli eserleri arasında yer alır, Aria adlı konusu kimin olduğu bilinmeyen ve ilk kez Anna Magdalena’nın 1725 tarihli 2. Nota kitabında görülen bir sarabanddır. Dizinin en başında ve en sonunda birer kez çalınan bu aryanın 32. Ölçülük bası üzerine kurulmuş ve çeşitlemeler bir yandan büyük çeşitlilik gösterirken öte yandan benzer özelliklerle de diziye bakışık bir çatı kurarlar. Her üçüncü çeşitlemede (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ve 27 sırasayılılar) kanon örgüsünde olup benzet-leme aralığı birliden sırayla dokuzluya dek açılır. Son çeşitlemede “Lahana ile Pancar beni kaçırdı” ve “Nicedir seninle olamadım” adlı halk ezgilerini örgüsüne kattığından qoudlibet başlığını taşır.

BWV 989 İtalyan biçiminde çeşitlemeli aria, la minör

BWV 990 Saraband ve çeşitlemeler, Do Majör (Bach’ın olduğu kuşkulu sayılır)

BWV 991 Arya ve çeşitlemeler (Bach’ın olduğu kuşkulu sayılır)

BWV 992 Çok sevgili Ağabeyinin ayrılışı üzerine Kapris, Mi Majör

BWV 993 mi minör Kapris

BWV 994 Do Majör Applicatio

Lavta eserleri:

BWV 995 Lavta suiti no.3 sol minör

BWV 996 Lavta suiti no.1 mi minör

BWV 997 do minör Partita

BWV 998 Prelüd, Füg ve Allegro, Mi-bemol Majör

BWV 999 do minör Prelüd

BWV 1000 sol minör Füg

Oda müziği eserleri;

BWV 1001-1006 Solo Keman için 3 Sonat ve 3 Partita

Bach’ın eşliksiz solo çalgılar için yazdıklarının doruğu, dehasının en önemli kanıtları sayılan ve bugün “Altı sonat” olarak adlandırılan bu solo keman eserleri gerek bütün olarak, gerekse tek bölümleri ile sık sık seslendirilmektedir. İşlenişinde yer-yer gölülen geniş ve dört sesli akorların Bach zamanında daha eğimli olan (bugün Bach yayı olarak bilinen) keman yayı ile ancak çalına-bildiği sanılır. Bestecinin “sonat” başlığını verdiği eserler kilise sonatının ağır-hızlı-ağır-hızlı dizilişli dört bölümünü, “partita” adını verdikleriyse barok suit bölümlerini art arda dizer. Hepsinin 1720 civarında Köthen’de bestelenmiş oldukları düşünülmektedir.

 • BWV 1001-1006 Solo keman için 3 sonat ve 3 partita Sonat no.1 BWV 1001 sol minör
 • Partita no.1 BWV 1002 si minör
 • Sonat no.2 BWV 1003 la minör
 • Partita no.2 BWV 1004 re minör
 • Sonat no.3 BWV 1005 Do Majör
 • Partita no.3 BWV 1006 Mi Majör
 • BWV 1007-1012 Solo viyolonsel için 6 Suit Suit no.1 BWV 1007 Sol Majör
 • Suit no.4 BWV 1010 Mi-bemol Majör
 • Suit no.2 BWV 1008 re minör
 • Suit no.5 BWV 1011 do minör
 • Suit no.3 BWV 1009 Do Majör
 • Suit no.6 BWV 1012 Re Majör
 • BWV 1013 Solo Flüt için Sonat (Partita),la minör
 • BWV 1014-1019 Keman ve Klavsen için 6 sonat Sonat no.1 BWV 1014 si minör
 • Sonat no.4 BWV 1017 do minör
 • Sonat no.2 BWV 1015 La Majör
 • Sonat no.5 BWV 1018 fa minör
 • Sonat no.3 BWV 1016 Mi Majör
 • Sonat no.6 BWV 1019 Sol Majör
 • BWV 1020 Flüt ve Klavsen için Sonat sol minör
 • BWV 1021 Keman ve Sürekli Bas için Sonat Sol Majör
 • BWV 1022 Keman ve Klavsen için Sonat Fa Majör
 • BWV 1023 Keman ve Sürekli bas için Sonat mi minör
 • BWV 1024 Keman (ya da Flüt) ve Sürekli bas için Sonat do minör
 • BWV 1025 Keman ve Klavsen için Suit La majör
 • BWV 1026 Keman ve Klavsen için Füg sol minör
 • BWV 1027 Viyola da Gamba ve Klavsen için Sonat no.1 Sol Majör
 • BWV 1028 Viyola da Gamba ve Klavsen için Sonat no.2 Re Majör
 • BWV 1029 Viyola da Gamba ve Klavsen için Sonat no.3 sol minör
 • BWV 1030 Flüt ve Klavsen için Sonat no.1 si minör
 • BWV 1031 Flüt ve Klavsen için Sonat no.2 Mi-bemol Majör
 • BWV 1032 Flüt ve Klavsen için Sonat no.3 La Majör
 • BWV 1033 Flüt ve Sürekli bas için Sonat no.1 Do Majör
 • BWV 1034 Flüt ve Sürekli bas için Sonat no.2 mi minör
 • BWV 1035 Flüt ve Sürekli bas için Sonat no.3 Mi Majör
 • BWV 1036 İki keman (ya da Flüt ve Obua) ve Klavsen için Sonat no.1 re minör
 • BWV 1037 İki keman (ya da Flüt ve Obua) ve Klavsen için Sonat no.2 Do Majör
 • BWV 1038 İki keman (ya da Flüt ve Obua) ve Klavsen için Sonat no.3 Sol Majör
 • BWV 1039 İki keman (ya da Flüt ve Obua) ve Klavsen için Sonat no.4 Sol Majör
 • BWV 1040 Keman, Obua ve Sürekli bas için Çalgısal bölüm, Fa Majör

Konçertolar ve orkestra eserleri;

 • BWV 1041-1045 Keman Konçertoları
 • BWV 1041 Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli bas için Konçerto no.1 la minör
 • BWV 1042 Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli bas için Konçerto no.2 Mi Majör
 • BWV 1043 İki Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli bas için İkili Konçerto re minör
 • BWV 1044 Flüt, Keman, Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Üçlü Konçerto la minör
 • BWV 1045 Keman ve Orkestra için Sinfonia Re Majör
 • BWV 1046-1051 Brandenburg Konçertoları
 • BWV 1046 Brandenburg Konçertosu no.1 Fa Majör (Konçertino: 2 Ob. Fgt. 2 Kr. Küçük kmn.)
 • BWV 1047 Brandenburg Konçertosu no.2 Fa Majör (Konçertino: Bl.Fl., Ob., Trp., Kmn.)
 • BWV 1048 Brandenburg Konçertosu no.3 Sol Majör
 • BWV 1049 Brandenburg Konçertosu no.4 Sol Majör (Konçertino: 2 Bl.Fl., Kmn.)
 • BWV 1050 Brandenburg Konçertosu no.5 Re Majör (Konçertino: Fl., Kmn., Klv.)
 • BWV 1051 Brandenburg Konçertosu no.6 Si-bemol Majör (Konçertino: 2 Vla. da Br. 2 Vla.da gmb.)
 • BWV 1052-1058 Klavsen Konçertoları
 • Leipzig’de Telemann Derneği Dinletileri için 1730-33 evresi keman konçertolarından (BWV 1052, 1054-1058) ve belki kilise kantatlarından (BWV 1053) uyarlamıştır. 7 klavsen konçertosu içinde bugün en çok sevilen ve sık seslendirilenleri 1. ve 5. konçertodur.
 • BWV 1052 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.1 re minör
 • BWV 1053 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.2 Mi Majör
 • BWV 1054 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.3 Re Majör
 • BWV 1055 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.4 La Majör
 • BWV 1056 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.5 fa minör
 • BWV 1057 Klavsen, 2 Blokflüt ve Yaylı Çalgılar için Konçerto (no.7) Fa Majör
 • BWV 1058 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.7 sol minör
 • BWV 1059 (Tamamlanmamış bir klavsen konçertosu olduğu düşünülür. Günümüzde genellikle orijinalinin bir obua konçertosu olabileceği sanılarak BWV 35 eser sayılı kantatından sinfonia ve aradaki allegro bölümü, ikinci bölüm için de 5. klavsen konçertosunun ağır bölümü kullanı-larak yeniden düzenlenmiştir.) BWV 1060 2 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.1 do minör
 • BWV 1061 2 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.2 Do majör
 • BWV 1062 2 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.3 do minör
 • BWV 1063 3 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.1 re minör
 • BWV 1064 3 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto no.2 Do Majör
 • BWV 1065 4 Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto la minör
 • BWV 1066-1070 Orkestra Suitleri (Uvertürler)
 • BWV 1066 Suit no.1 Do Majör (2 Ob. Fgt. Yaylılar ve Sürekli bas için)
 • BWV 1067 Suit no.2 si minör (Flt. Yaylılar ve Sürekli bas için)
 • BWV 1068 Suit no.3 Re Majör (2 Ob. 1 Fgt. 3 Trp. Timp. Yaylılar ve Sürekli bas için)
 • BWV 1069 Suit no.4 Re Majör (3 Ob. 1 Fgt. 3 Trp. Timp. Yaylılar ve Sürekli bas için)
 • BWV 1070 Yaylılar ve Sürekli bas için Suit sol minör (Bach’ın olduğu kuşkuludur)
 • BWV 1071 Sinfonia, Fa Majör (1. Brandenburg Konçertosunun 3. Bölümü ve Polacca kısmı çıkarılarak yapılmış bir yeniden düzenlemesidir)

Kanonlar;

 • BWV 1072 Sekiz Partili Kanon (Marpurg için)
 • BWV 1073 Dört Partili Kanon L. F. Hudemann için)
 • BWV 1074 Dört Partili Kanon (J. M. Gesner için)
 • BWV 1075 İki Partili Kanon (Mizler’in derneği için için)
 • BWV 1076 Altı Partili Kanon (J. G. Fulde için)
 • BWV 1077 Üç Partili Kanon (J. Walther için)
 • BWV 1078 Yedi Partili Kanon (Belki B. Schmidt/Faber için)
Biyografiler sayfasına dönmek için tıklayın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar:
1. Lütfen yorumunuzun tamamını büyük harflerle yazmayın.
2. Yazım kurallarına özen gösterin.
3. Yasalara aykırı, hakaret içeren, düzeysiz veya reklam içeren yorumlarda bulunmayın.

*** Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, yazım kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.

Popüler Yayınlar

Etiketler

18 mart (1) 23 Nisan (1) 9/8'lik Presto (1) acapella (1) Adnan Atalay (1) Adrien Brody (1) Ah Bir Ataş Ver (1) akapella (1) akor (1) akustik gitar (1) akvaryum (1) Aladağlar (2) Alfred Denis Cortot (1) Ali Uçan (1) Alman (3) Alman folk müzik (1) Altai Kai (3) altay (1) Altın Bişşik (1) alto (1) Anadolu rock (5) Anna Magdalena Bach (1) Antonín Dvořák (1) Antonio Vivaldi (1) armoni (1) Arthur Rubinstein (1) Artur Schnabel (1) arya (1) aşk (2) Atatürk (5) Ayhan Baran (1) Ayrıldı Gönül (1) Ayrılık (1) Ayşen Gruda (1) Azerbaycan (6) Bach (4) Badi Nedim Ofdağ (1) bafra (1) bando (1) Barış Manço (2) barok (3) Bartholdy (1) Bartolomeo Cristofori (1) bas gitar (1) Beethoven (1) bemol (1) beste (1) Beyazıt Öztürk (1) Beyer (2) Birol Işıkdemir (1) Biz Aşkı Meleklerden Çaldık (1) bizim nesil (1) blues (4) Bolu (4) Brahms (1) Buğra Gültek (1) Bulgar Tangosu (1) Burcu Güneş (1) Burgmüller (2) Bydgoszcz Blues (1) Carmen (1) Cemal Reşit Rey (1) cen karaca (1) Charles-Louis Hanon (1) Chopin (2) Cihan Ünal (1) Claude Debussy (1) Clementi (2) Constantin Dinu Lipatti (1) Cortot (1) Czerny (2) Çağdaş Dönem (1) çalgı (1) çalgılama (1) Çalın Davulları (1) çanakkale (1) çanakkale türküsü (1) Çaykovski (2) çingeneler zamanı (1) çocuk (1) çocuklar (1) dağlar (2) Debre (1) Debussy (1) Dede Efendi (1) dijital piyano (2) Dino Lipatti (1) dizi müzikleri (1) do majör (1) do majör prelude (1) doğa (3) Doğu Türkistan (1) Dört Kitabın Mânâsı (1) Drama (1) Drama Köprüsü (1) Duvernoy (2) duygu (1) Efe (1) eğitim (9) eğitim öğretim (3) eğitim-öğretim (2) eğitimci (2) Eğriçam Deresi (1) elalem (1) elektro gitar (4) elektro piyano (2) Elveda Rumeli (3) Emil Gilels (1) empresyonizm (1) ergenlik (1) ergenlik dönemi (1) Erzurum (2) Eşkıya (1) eteği belinde (1) etüt (3) Ey Güzel Kırım (5) falco (1) Faruk Yener (1) Faun (1) Fazıl Say (1) Federkleid (1) Felix Mendelssohn Bartholdy (1) Ferdinand Beyer (4) Fırat (1) Fırat Türküsü (1) film (2) film tanıtımı (1) finale (1) flüt (2) folk müzik (2) fotoğraf (1) Franz Liszt (1) Franz Peter Schubert (1) Franz Schubert (1) Frédéric Chopin (1) fret (1) Gagauz (1) Gagavuz (5) Gagavuz halk yırı (3) Gagavuzya (2) gelecek (1) George Bizet (1) George Frideric Handel (2) gitar (15) goran bregoviç (1) Gottschalk (1) güzel sanatlar lisesi (6) Hacıvat Karagöz (2) Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü (2) halk yırı (2) Haluk Bilginer (1) Handel (2) Hanon (1) Hanon tekniği (1) Haydn (1) heavy metal (7) Henry Purcell (1) hiçlik (1) Horowitz (1) Hoşça Kal Abim (1) Iğdır'ın Al Alması (1) İGSL (2) iki el koordinasyon (1) İlkadım (1) İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi (2) İndim Yarın Bahçasına (1) İngiliz (1) insan (2) İnsan ve Müzik (1) İnsan ve Sanat Eğitimi (1) İrşad Aydın (1) isteksizlik (1) İstiklal Marşı (1) İstiklâl Marşı (1) İtalyan (1) izlenimcilik (1) J. W. Schaum (1) jenny (1) Johann Friedrich Franz Burgmüller (2) Johann Sebastian Bach (4) Johannes Brahms (1) Jonathan Goldman (1) Joseph Haydn (1) kai kojong (1) kamajay (3) Kasap Havası (1) Kastamonu (2) Kazak (5) Kemal Sahir Gürel (1) keman (2) Kırım (6) KırımHalk Yırı (2) Kitap (6) Klasik Dönem (1) klasik gitar (1) klavikord (1) klavisteryum (1) klavsen (1) kolay (1) konçerto (1) konser (1) konservatuvar kontralto (1) konsol piyano (2) koro (1) kurşun yarası (1) Kurtalan Ekspres (1) kuyruklu piyano (2) la minör (1) La Minör Inventions (1) Led Zeppelin (1) LGS (1) Lipatti (1) Lizst (1) Louis Moreau Gottschalk (1) Ludvig van Beethoven (1) Makedonya (2) Manastır (1) Manastır Türküsü (1) mani (1) manuş baba (1) manzara (1) Mari Kız (1) Martha Argerich (1) Mehmet Ömür (1) melodi (1) melodram (1) merak (1) metal (6) metronom (1) millî eğitim (2) motif (1) motivasyon (2) Mozart (1) Muhittin Korkmaz (1) Muzaffer Sarısözen (1) Muzio Clementi (1) Münir Nurettin Selçuk (1) müzik (2) Müzik Kılavuzu (1) müzik öğretmeni (1) Müzik sözlüğü (6) müzik teknolojisi (1) Napoliten (1) nasıl çalınır (7) natürel (1) naz barı (1) Nazar Eyle (1) Nazmi Ilıcalı (1) nevruz (2) Nilüfer (1) nota (2) OglanElini Sallama (1) oktav (1) okul (7) opera (1) org (2) Orhan Gencebay (1) Orta Asya (1) Oy Nazlı Yarim (1) öğrenci (2) öğretmen (1) öğretmenler (2) Öğretmenler Günü (1) öğretmenlik (2) özdemir erdoğan (1) özgürlük (1) özgüven (1) özgüven gelişimi (1) p (1) paflagonya (1) Pagan (1) pandemi (3) parmak geçişi (1) partisyon (1) perde (1) Piyano (18) piyano başlangıç seviyesi (1) piyano düzenlemesi (2) piyano eğitimi (14) piyano etüt (5) piyano kitap (2) piyano öğretmeni (16) piyano tekniği (21) Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temeli (1) piyano türleri (1) piyano virtüözleri (11) piyano virtüözü (11) piyano-gitar (7) piyanonun tarihçesi (2) polifonik (1) Polonya (1) pop (1) portatif piyano (1) porte (1) presto (2) proje (1) psikoloji (5) Purcell (1) Pyotr İlyiç Çaykovski (2) Rahmaninov (1) rapsodi (1) rekrut (1) Richard Wagner (1) Richter (1) ritm (1) Robert Schumann (1) rock (11) Romance (1) romantik dönem (3) romantik dönem piyano (2) Rubinstein (1) Ruhi Su (1) Rumeli (5) Rus (1) sahne fobisi (1) salgın (3) Samsun (3) Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi (3) sanat (1) Sarabande (1) Sarı Gelin (1) Schaum (1) Schnabel (1) School of Rock (1) schubert (1) Schumann (1) Seba Baştuğ Şen (1) Seçil Hitit (3) Selanik (2) serenad (1) Sergey Rahmaninov (1) ses (2) ses kayıt (1) Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri (1) Sesin Peşinde (1) Seslerin Gizli Gücü (1) sevgi (1) Sezen Aksu (2) Sigismund Thalberg (1) Sol Majör Minuetto (1) sol majör no 101 (1) Sol Majör No 74 (1) Sol Minör Allegretto Menuet (1) Sol Minör Menuet (2) sonat (1) Sonatina in F Majör (1) Sonatina Op. 36 No 1 (1) soprano (1) sosyoloji (1) sözlük (6) Sözüm Var (1) Stairway To Heaven (1) stephen kurudimov (1) Su (1) Suat Arıkan (1) Süha Ünsal (1) Sviatoslav Richter (1) şan (2) Şebnem Sönmez (1) Şenel Genç (1) tango (2) Tatar (6) teknoloji (1) Thalberg (1) The Pianist (1) titreşim (1) ton bulma (1) toplum (6) Turan (2) Tuva (2) türk (4) Türk 100'ler - Müzisyenler (1) Türk Dünyası Müzikleri (15) Türk Marşı (1) türk sanat müziği (1) Türkistan (1) türkü (21) Ufuk Önen (1) uvertür (1) Uygur (1) uzaktan eğitim (2) Veda (1) vefa (1) vibrato (1) virtüöz (11) Vivaldi (1) Vladimir Horowitz (1) Wagner (1) Wolfgang Amadeus Mozart (1) Yaşar Kurt (1) yaşru (2) yaylı çalgılar (1) Yıldız Kenter (1) yıldızların altında (1) yılgınlık (1) Zeki Duygulu (1) Zeybek (1)